Saigon Sky

Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư

Click here

Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh

Click here

Sản Phẩm Cơ khí

Click here

Bến Xe Miền Trung

Click here

Công ty Đầu Tư và Phát Triển Miền Trung

Click here

Trung tâm đào tạo lái xe CGDB

Click here

THÔNG BÁO CHỐT DS CỔ ĐÔNG 2019

Quý Cổ Đông có thể tải thông báo chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông năm 2019 tại đây