Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh

Click here

Bến Xe Miền Trung

Click here

Sản Phẩm Cơ khí

Click here

Vật Liệu Bảo Ôn

Click here

Lò Nung Gốm Sứ

Click here

Công ty Đầu Tư và Phát Triển Miền Trung

Click here

Saigon Sky

Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư

Click here

Trung tâm đào tạo lái xe CGDB

Click here

Thông báo về Đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (Mã chứng khoán: CGV)

Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam thông báo về việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam:

 • Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM.
 • Trụ sở chính: 20-24 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam.
 • Vốn điều lệ đăng ký: 100.000.000.000 đồng.
 • Vốn điều lệ thực góp: 94.999.560.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 9.499.956 cổ phiếu
 • Mã chứng khoán: CGV.
 • Ngày giao dịch đầu tiên: 21/06/2017.
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 8.200 đồng/cổ phiếu.

Tài liệu liên quan:

 1. Thông báo cổ đông 
 2. Bản thông tin tóm tắt
 3. Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
 4. Quyết định chấp thuận của HNX