Saigon Sky

Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư

Click here

Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh

Click here

Sản Phẩm Cơ khí

Click here

Bến Xe Miền Trung

Click here

Công ty Đầu Tư và Phát Triển Miền Trung

Click here

Trung tâm đào tạo lái xe CGDB

Click here

BẢNG YÊU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các Anh/Chị có quan tâm vui lòng xem file đính kèm tại đây