Saigon Sky

Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư

Click here

Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh

Click here

Sản Phẩm Cơ khí

Click here

Bến Xe Miền Trung

Click here

Công ty Đầu Tư và Phát Triển Miền Trung

Click here

Trung tâm đào tạo lái xe CGDB

Click here

Buổi làm việc của đại diện tập đoàn Luyang với Vinaceglass (13/05/2014)

Sau buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm của tập đòan Luyang do Vinaceglass tổ chức, đi din tp đoàn Luyang đã có bui làm vic với Vinaceglass. Hai bên đã kí tha thun hp tác bao gm nhng điu khoưu đãi v hàng hóa, tín dng  và những hỗ trợ khác dành cho Vinaceglass.